Oleh kerana jumlah penyertaan untuk Siri Kuiz sebelum ini agak kurang memberangsangkan, Kuiz Kimia Online Pahaikan.com kini dibuka untuk semua pelajar sekitar Daerah Tawau. Maksudnya, SMK Tawau, SMK Kuhara, SMK Pasir Putih dan mana-mana sekolah menengah yang menawarkan matapelajaran Kimia boleh menyertai kuiz ini....

Peraturan dan hadiah kuiz ini boleh dirujuk di sini: Peraturan Dan Hadiah Kuiz Kimia Online Pahaikan.com. Sebarang pertanyaan pula bolehlah dihantar ke kuiz_kimia_online@pahaikan.com.

CATATAN: Kita tingkatkan persaingan supaya lebih banyak orang boleh menyertai kuiz ini...